Sport, kunst en cultuur

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners uit Soest en Soesterberg sporten en bewegen en cultureel actief zijn. Beide beleidsterreinen dragen bij aan de gezondheid, sociale cohesie, persoonlijke expressie en ontwikkeling.

Vanuit het sportbeleid wordt ingezet op een leven lang met plezier sporten en bewegen in Soest en Soesterberg. Vanuit de cultuurvisie streven wij ernaar om een bruisende culturele gemeente te zijn, waardoor mensen in Soest en Soesterberg willen wonen en werken. Als doelstelling hebben wij hier de maatschappelijke, economische en artistieke waarde van cultuur te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Vanuit beide beleidsterreinen leggen we steeds meer verbindingen met andere beleidsterreinen zoals gezondheid, onderwijs en het sociaal domein. 

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma sport, kunst en cultuur:

  • We stimuleren sporten en bewegen
  • We ontwikkelen en onderhouden gemeentelijke sportaccommodaties
  • We werken aan het gemeentelijke sportbeleid en het uitvoeren hiervan
  • We versterken de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur
  • We versterken de economische waarde van kunst en cultuur
  • We behouden de artistieke waarde van kunst en cultuur