Sociaal Domein

We willen er zijn voor de mensen die ons nodig hebben. Daarom zit het sociaal domein in een langdurig proces van transformeren, een verandering in denken en doen. Samen met onze maatschappelijke partners bieden wij onze inwoners perspectief. Gezamenlijk faciliteren we inwoners om hun eigen mogelijkheden te benutten en organiseren we zorg en ondersteuning steeds effectiever voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Om ervoor te zorgen dat de inwoners die ons nodig hebben ook op onze zorg en ondersteuning kunnen blijven rekenen, is het nodig dat we het sociaal domein duurzaam betaalbaar houden. Afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het versterken van grip op het sociaal domein.

In Soest leren en werken we

In Soest hebben we de ambitie dat iedereen meedoet naar vermogen. Voor de één is dat een betaalde baan, voor de ander scholing en voor een groep inwoners is het een vorm van dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2022.

Doelgroepenvervoer

Vanaf december 2023 worden gemeenten in de provincie Utrecht zelf verantwoordelijk voor het inkopen, beheren en uitvoeren van sociaal-recreatief Wmo-vervoer. In 2022 gaan we keuzes maken over de best passende samenwerkings- en organisatievorm en sorteren we voor op een aanbestedingstraject om dit vervoer in te kopen. 

In Soest doen we mee een leven lang

Meedoen bij voorkeur in je eigen omgeving, dat is waar dit thema om draait. Ook als je ouder wordt en je leeft met een (financiële) beperking.

Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2022.

In Soest voelen we ons veilig

Je veilig voelen is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. En dan niet alleen voor de inwoners met wie het goed gaat, maar ook voor de inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is om aansluiting te vinden bij de samenleving. Je veilig voelen in Soest betekent je thuis voelen in Soest. De inzet vanuit het sociaal domein gebeurt in nauwe samenhang met het deelprogramma Veiligheid.

Hieronder volgt een samenvatting van onze inzet in 2022.