Onderwijs

Het onderwijs aan onze kinderen en jongeren is in goede handen bij de 22 scholen in onze gemeente. Wij hebben geen invloed op de inhoud van het onderwijs, maar zijn wel bij wet verantwoordelijk voor verschillende zaken die het onderwijs raken. Denk hierbij aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en onderwijskansenbeleid.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma onderwijs:

  • We werken aan een onderwijskansenbeleid
  • We zorgen voor passend vervoer
  • We verbeteren de aansluiting onderwijs-jeugdzorg
  • We ontwikkelen samen met onderwijs een nationaal onderwijsprogramma