Wonen

We willen een aantrekkelijke gemeente zijn met een kwalitatief goed woonklimaat. Dat betekent dat we kijken naar waar we woningen kunnen bouwen, en tegelijkertijd de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Soest behouden en versterken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Wonen.

  • We werken aan het bouwen van woningen voor iedereen in Soest en Soesterberg
  • We werken aan Soest en Soesterberg voor alle inwoners met de omgevingsvisie
  • We werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van Soesterberg voor huidige en nieuwe inwoners

De leefbaarheid in Soesterberg verbeteren we door een aantal programma’s:

Omgevingswet (en Wet Kwaliteitsborging) Ruimtelijke kwaliteit behouden en versterken