Natuur en landschap

Wij zetten ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van het openbaar groen, de natuur en het landschap. Wij behouden en vergroten daar waar mogelijk de bijzondere ecologische en landschappelijke kwaliteit in zowel het stedelijke als landelijk gebied van Soest en Soesterberg. Wij behouden het groene karakter van de kernen Soest en Soesterberg. De groene leefomgeving kan ons helpen bij het inspelen op de klimaatverandering die gaande is. Wij zetten in op het verkoelen van het stedelijk gebied door opgaand groen dat zorgt voor schaduw en voor het verdampen van water. Daarnaast pakken we de wateroverlast bij extreme regenbuien aan en houden zoveel mogelijk water vast om verdroging te voorkomen. Wij richten ons erop dat dieren zijn gevrijwaard van honger, fysiek ongerief, pijn en angst, door toedoen van de mens. Dit doen wij zodat zij vrij zijn te leven volgens een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Natuur en Landschap. 

  • We willen de ecologische en landschappelijke kwaliteit met het groene karakter van Soest behouden.
  • We willen het groen van de gemeente goed onderhouden.
  • We willen recreatie in de natuurgebieden begeleiden.