Klimaat

We maken de overstap maken naar het gebruik van duurzame elektriciteit en warmtebronnen. In de toekomst maken we geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Ook passen we ons aan klimaatverandering aan en zetten we in op het hergebruiken van grondstoffen. Als gemeente Soest zetten we ons in om de snelheid van de klimaatverandering af te remmen. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Klimaat:

  • We stimuleren energiebesparing in de samenleving, de energie die nog nodig is wekken we duurzaam op.  
  • We werken aan het verminderen van afval en stimuleren en faciliteren het scheiden van afval en grondstoffen. 
  • We werken aan het verminderen van de gevolgen van extreem weer door goed advies te geven over ingrepen in de (openbare) ruimte.
  • We werken aan het behoud van een gezond milieu.