Veiligheid

We grijpen snel en op maat in op alle vormen van criminaliteit. We dringen allerlei vormen van overlast terug en pakken radicalisering aan. We ontwikkelen ons veiligheidsbeleid door, komen met passende interventies en nieuwe aanpakken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteding van het budget in het deelprogramma Veiligheid:

  • We werken aan het bestrijden van ondermijning
  • We werken aan het vergroten van zorg en veiligheid
  • We werken aan het verminderen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
  • We werken aan het verminderen van high impact crimes
  • We werken aan het verminderen van radicalisering