Dienstverlening

We streven naar een klantgerichte, efficiënte (digitale) dienstverlening en een professionele afhandeling van aanvragen. De samenleving vraagt van ons dat we onze diensten effectief, transparant en informatieveilig verlenen en daarvoor hedendaagse technieken inzetten. Daarom blijven we ons ontwikkelen aan de hand van nieuwe oplossingen die zich aandienen in onze snel veranderende wereld. Wij ontwikkelen onze frontoffice voor het zo snel en compleet mogelijk beantwoorden van alle vragen van de inwoners en bedrijven. En we sluiten onze informatievoorziening daar op aan.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en het besteden van het budget in het deelprogramma Dienstverlening. 

•    We werken aan de digitale transformatie en daarmee aan het optimaliseren van de (digitale) dienstverlening. Wat willen we daarbij bereiken?