Accommodaties en eigendommen

We bereiken dit door in te zetten op ontwikkeling van het vastgoed. Als gemeente Soest hebben we verschillende panden in ons eigendom. Het beheer van die panden verbeteren we continu. De belangrijkste opgave hierbij is optimaal gebruik en de verhuur van deze panden voor maatschappelijke doeleinden. Op de middellange termijn (2022-2024) moeten we belangrijke keuzes maken wat we in eigendom willen houden. Deze keuzes maken we in samenhang met benodigde investeringen in onderhoud, vernieuwing en verduurzaming van de panden.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma accommodaties:

  • We hebben een Integraal Huisvestingsplan (IHP) met onze visie op de onderwijsaccommodaties.
  • We hebben een Integraal Accommodatiebeleid (IAB) met ons beleid op gemeentelijke accommodaties. 
  • We werken continu aan verdere verbetering en optimalisatie van ons vastgoedbeheer.