Bestuurlijke omgeving

Voor gemeente Soest is het belangrijk dat onze gemeente goed wordt bestuurd. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in Soest zich veilig voelt en de leefbaarheid toeneemt. En natuurlijk dat iedereen in Soest goed kan wonen, werken en ondernemen.

Hoe gaan we dit doen?

We grijpen snel en op maat in op alle vormen van criminaliteit. We dringen allerlei vormen van overlast terug en pakken radicalisering aan. Verder zetten in op een goede organisatie die slim samenwerkt met partners. Waarbij we de meerwaarde van de samenwerking vorm geven. We zetten in op heldere communicatie en vernieuwend bestuur dat inspeelt op technologische ontwikkelingen en participatie stimuleert.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het bestuurlijke omgeving draagt hiermee bij aan 1 duurzame ontwikkelingsdoel.

Het bestuurlijke omgeving draagt hiermee bij aan 1 duurzame ontwikkelingsdoel.

Bestuurlijke omgeving in één oogopslag

In deze infographics laten we in één oogopslag alle inkomsten en uitgaven zien van het jaar 2020 en de vooruitzichten voor komend jaar.
Bekijk de infographic jaarrekening 2020 (pdf, 4.37 MB)
Bekijk de infographic begroting 2021 (pdf, 128 KB)