Hoe gaan we dit doen?

We bereiken dit door te zorgen dat iedereen kan meedoen en zich veilig voelt in de Soester samenleving. Door ondersteuning te bieden tijdens het opgroeien. We zetten erop in op dat iedereen een goede opleiding kan afronden en stimuleren dat kinderen elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven. En we ondersteunen sport en cultuur om de maatschappelijke, economische en artistieke waarde te kunnen waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De sociale leefomgeving draagt hiermee bij aan 5 duurzame ontwikkelingsdoelen.

Sociale leefomgeving in één oogopslag

In deze infographics laten we in één oogopslag alle inkomsten en uitgaven zien van het jaar 2020 en de vooruitzichten voor komend jaar.
Bekijk de infographic jaarrekening 2020 (pdf, 5 MB)
Bekijk de infographic begroting 2021 (pdf, 125 KB)