Economie

We willen als gemeente de economie van gemeente Soest behouden en versterken. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan verbinding met en tussen ondernemers en toeristische en recreatieve bedrijvigheid. 

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma economie:

  • We willen ondernemers verbinden door ondersteuning aan ondernemers te bieden.
  • We willen samen toeristische en recreatieve bedrijvigheid versterken.
  • We willen productie vernieuwen door met ondernemers mee te denken over innovatie.

Ook in 2022 hebben we als gemeente een ondersteunende en verbindende rol voor ondernemers. We gaan door met onze structurele activiteiten als het organiseren van bijeenkomsten en overleggen. Ook blijven we investeren in onze lokale en regionale samenwerkingsverbanden met het RBT, de Economic Board Utrecht, de SLVS, Uit in Soest, BMO en het jaarlijkse ondernemerscongres. 

We denken met ondernemers mee hoe we bestaande innovaties verder kunnen brengen. En we denken mee hoe we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We werken daarin nauw samen met de ROM Utrecht Region, die onder andere diverse innovatie- en investeringsprogramma’s voor start-up, scale-ups en het MKB draait. Ook helpt de ROM Utrecht Region bij het verder brengen van businessplannen, het opzetten van nieuwe ecosystemen en om nieuwe internationale bedrijven naar de regio te halen. Op basis van het onderzoek (zie 2021) naar de (on)mogelijkheden voor intensivering, verkleuring en transformatie van de bedrijventerreinen in Soest en Soesterberg gaan we in 2022 een nieuwe Visie Werklocaties opstellen. Hierin nemen we op hoe we structureel ruimte blijven bieden aan nieuwe en groeiende bedrijven en tegelijkertijd onze bedrijventerreinen toekomstbestendig houden. 

Naast de lopende overleggen, organisatorische en uitvoeringsactiviteiten gaan we in 2022 verder bouwen aan het versterken van onze (regionale) positie. We gaan ons actief inzetten om de uitvoering van het Regionaal Programmeren en het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort handen en voeten te geven. Daarnaast voeren we op basis van de evaluatie van het Retailbeleid 2016-2026 een mogelijke aanpassing en update van het vigerende beleid uit.