Accommodaties en eigendommen

We bereiken dit door in te zetten op ontwikkeling van het vastgoed. Als gemeente Soest hebben we verschillende panden in ons eigendom. Het beheer van die panden verbeteren we continu. De belangrijkste opgave hierbij is optimaal gebruik en de verhuur van deze panden voor maatschappelijke doeleinden. Op de middellange termijn (2022-2024) moeten we belangrijke keuzes maken wat we in eigendom willen houden. Deze keuzes maken we in samenhang met benodigde investeringen in onderhoud, vernieuwing en verduurzaming van de panden.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma accommodaties:

  • We hebben een Integraal Huisvestingsplan (IHP) met onze visie op de onderwijsaccommodaties.
  • We hebben een Integraal Accommodatiebeleid (IAB) met ons beleid op gemeentelijke accommodaties. 
  • We werken continu aan verdere verbetering en optimalisatie van ons vastgoedbeheer. 

We hebben een nieuw Integraal Accommodatiebeleid opgesteld. Dit beleid geeft ruimte om de komende jaren belangrijke beleidsbeslissingen te nemen over het voorzieningenniveau binnen Soest. Het plan zet sterk in op samenwerking met het onderwijsveld, gebouweigenaren, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De komende jaren hebben we voldoende budget voor het onderhouden en verduurzamen van deze panden. 

We hebben een Integraal Huisvestingsplan met onze visie op de onderwijsaccommodaties in Soest en Soesterberg. We weten welke investeringen in schoolgebouwen de komende jaren prioriteit krijgen en welke maatregelen nodig zijn op de langere termijn (2035). In 2022 en 2023 starten forse nieuwbouwprojecten voor scholen. 

We gaan van 2021 tot 2023 verder met de exploitatie met de huidige huurder. Daarna is er de optie dit maximaal 2 jaar te verlengen.