Hoe gaan we dit doen?

We bereiken dit door te zorgen dat iedereen kan meedoen en zich veilig voelt in de Soester samenleving. Door ondersteuning te bieden tijdens het opgroeien. We zetten erop in op dat iedereen een goede opleiding kan afronden en stimuleren dat kinderen elkaar kunnen ontmoeten. We zorgen dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven. En we ondersteunen sport en cultuur om de maatschappelijke, economische en artistieke waarde te kunnen waarborgen en waar mogelijk te verbeteren.

Jaarrekening sociale leefomgeving 2020

In de tabel hieronder vind je de inkomsten en uitgaven voor het deelprogramma van het jaar 2020 fysieke leefomgeving. De bedrage zijn in miljoen euro.

Jaarrekening sociale leefomgeving 2020

Deelprogramma Inkomsten Uitgaven
Sociaal domein € 19,6 € 57
Onderwijs € 1,2 € 4,6
Sport, kunst en cultuur € 1,5 € 6,5

Begroting Sociale leefomgeving

In de tabel hieronder vind je de begrote inkomsten en uitgaven voor het deelprogramma fysieke leefomgeving. De bedragen zijn in miljoen euro.

Deelprogramma Inkomsten Uitgaven
Sociaal domein € 12,0 € 51,2
Onderwijs € 1,1 € 4,7
Sport, kunst en cultuur € 1,9 € 8,0

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De sociale leefomgeving draagt hiermee bij aan 5 duurzame ontwikkelingsdoelen.

Sociale leefomgeving in één oogopslag

In deze infographics laten we in één oogopslag alle inkomsten en uitgaven zien van het jaar 2020 en de vooruitzichten voor komend jaar.
Bekijk de infographic jaarrekening 2020 (pdf, 5 MB)
Bekijk de infographic begroting 2021 (pdf, 125 KB)