Natuur en landschap

blijft voor kinderen en kleinkinderen nu en later. En dat het voor alle inwoners en ondernemers veilig en bereikbaar wonen, werken en recreëren is.

De groene leefomgeving kan ons helpen bij het inspelen op de klimaatverandering die gaande is. Wij zetten in op het verkoelen van het stedelijk gebied door opgaand groen dat zorgt voor schaduw en voor het verdampen van water. Daarnaast gaan we wateroverlast bij extreme regenbuien aanpakken, dan wel het op een juiste wijze vasthouden van water om verdroging te voorkomen.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma natuur en landschap

  • We werkten aan een groene leefomgeving in het openbaar groen, de natuur en het landschap.
  • We werken aan het behoud van het groene karakter van Soest en Soesterberg

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

Wij behouden en vergroten daar waar mogelijk de bijzondere ecologische en landschappelijke kwaliteit in zowel het stedelijke als landelijk gebied van Soest en Soesterberg. Dat doen we door beplantingen ook in de bewoonde gebieden aan te pakken. Dat doen we met nieuwe beplanting, maar ook het verbeteren van beplanting, bijvoorbeeld bij de drie hofjes van Colenso. We hebben van de ijsbaan een prachtig natuurgebied gemaakt. We hebben op het gebied van recreatie hard gewerkt aan de voorbereiding van een Mountainbike-route en het wandelknooppunten netwerk in de Regio Amersfoort.

We hebben op bescheiden schaal het natuur-inclusief bouwen onder de aandacht gebracht van initiatiefnemers van ruimtelijke projecten. Het vordert met de planvorming voor de Ecologische Verbindingszone Melksteeg. Inmiddels is een concept-plan gereed. Ook zijn we bestuurlijk trekker Binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug van de zonering: het creëren van drukkere en rustigere plekken.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

Wij behouden en vergroten daar waar mogelijk de bijzondere ecologische en landschappelijke kwaliteit in zowel het stedelijke als landelijk gebied van Soest en Soesterberg. We willen inzetten op recreatieprojecten, zodat we kunnen genieten van de natuur, cultuurhistorie en het landschap. Dit doen we in samenwerking met onze inwoners en stakeholders. Denk aan het optimaliseren van het fietsknooppuntennetwerk, MTB-route en het netwerk van paardenpaden. Ook het hondenlosloopgebied in de Lange duinen wordt onder de loep genomen. We leggen in 2021 tegen de Eem de eerste fase van de Verbindingszone Melksteeg aan. We planten hierbij een bos aan van bijna 8 ‘voetbalvelden’ groot met hoge natuurwaarden.

We voeren het Groenrenovatieplan uit. Waarbij we groen en bomen vervangen die aan het einde van hun levensduur zijn

Meer informatie?

Bekijk dan het volledige programma op pagina deelprogramma 2.5 natuur en landschap.