Mobiliteit en infrastructuur

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze leefomgeving mooi, groen en duurzaam is en blijft voor kinderen en kleinkinderen nu en later. En dat het voor alle inwoners en ondernemers veilig en bereikbaar wonen, werken en recreëren is.

We werken aan een efficiënt en effectief wegennet om de bereikbaarheid te vergroten. Mobiliteit en infrastructuur gaat over de zorg voor openbare boven- en ondergrondse infrastructuur en het gebruik daarvan. Dit programma gaat ook over het beheer en onderhoud van wegen en water dat continu nodig is. En dit programma gaat over de grotere vraagstukken zoals ons wegen- en fietsnetwerk en hoe zij bijdragen aan een bereikbare en gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma mobiliteit en infrastructuur.

  • We werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid
  • We willen veilig wegennet
  • We werkten aan het schoon en heel houden van de infrastructuur

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

We werkten aan een groot aantal projecten uit het Regionaal Fietsplan Soest. Het nieuwe fietspad naar Hilversum ligt helemaal in de gemeente Baarn. We droegen daarom in 2020 de projectleiding aan hen over. We legden het eerste deel van de fietsroute Soest-Soesterberg aan. Ook is er een voorlopig ontwerp voor een fietsverbinding Soest-Amersfoort en Utrecht-Amersfoort. Ook zijn de fietskluizen bij Station Soest-Zuid in gebruik.

We hebben plannen gevorm voor de herinrichting van de hoofdwegen in Soest-Zuid. Ook startten we een proefproject om de weg na een vervelende gebeurtenis zo snel mogelijk vrij te maken. Begin 2020 plaatsten we hiervoor hectometerbordjes. Ze staan langs de hele N221 door Soest (van Birkstraat tot Koningsweg). De precieze plek van een de gebeurtenis is dan meteen duidelijk.

We werkten we aan de verkeersveiligheid. We startten in juni 2020 een proef met knipperende LED-lampjes in het wegdek op de rotonde Koningsweg-Dalweg. We legden 8 drempels aan in 30 kilometergebieden naar aanleiding van meldingen van omwonenden. We voerden in 2020 overleg met ProRail over onbewaakte overwegen in onze gemeente. In 2020 maakten we het voorlopig ontwerp voor de bovengrondse herinrichting van de Korte en Lange Brinkweg.

Natuurlijk onderhielden we onze wegen. In 2020 gingen we door met onze gebiedsgerichte werkwijze. We voerden onderhoud uit aan de elementenverhardingen. De planning loopt uit. Dit komt omdat we meer schades herstellen dan in de inspectie was vastgesteld. Daarmee waarborgen we de kwaliteit. Overhees is afgerond en in Klaarwater en Smitsveen hebben we de wortelopdruk aangepakt. We zijn niet gestart op Industrieterrein ’t Hart. Daarnaast vervingen we de klinkers van het fietspad Verlengde Paltzerweg door beton.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

We richten de N221 opnieuw in, waaronder de Birkstraat, Vondellaan, Ossendamweg, Nieuweweg en Koningsweg tot Pimpelmees

We willen in de tweede helft van 2021 het stationsgebied Soest-zuid voor bus, fiets en parkeren herinrichten. We zullen hierbij alle belanghebbenden betrekken. We leggen fietspaden aan van Soest naar Soesterberg. We gaan in 2021 verder met de voorbereiding van de aanleg van een nieuw fietspad over de voormalige vliegbasis en langs het Soester Hoogt. De herinrichting van de Veldmaarschalk Montgomeryweg (ten noorden van de N237) maakt ook deel uit van deze fietsverbinding. We willen een fietspad aanleggen van Soest naar Amersfoort. In 2021 maken we een plan voor de aanleg van het fietspad tussen de Peter van den Breemerweg en de Middelhoefseweg. We willen een fietspad aanleggen van Utrecht naar Amersfoort en onderzoek doen naar een snelfietsroute tussen Hilversum en Amersfoort. We willen ook een lokale fietsverbinding Clemensstraat-Klarinet realiseren en het Rinke Tolmanpad te verbeteren.

We gaan de rotondes Koningsweg-Dalweg, Koningsweg-Dorpsstreek, Dalweg-Beukenlaan en Dalweg-Steenhoffstraat op verkeersveiligheid onderzoeken. We ontwerpen een concept voor de herinrichting van de Korte en Lange Brinkweg. We onderzoeken samen met ProRail de onbewaakte overweg bij De Gouden Ploeg.

We dragen bij aan de leefbaarheid door regulier en integraal onderhoud van de verhardingen en de openbare verlichting. Voor het beheer en onderhoud van de infrastructuur is ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’ ons uitgangspunt. We werken aan het wegwerken van de achterstanden en we gaan de planning van rioolwerkzaamheden en groenrenovatie afstemmen. We werken aan elementenverhardingen in Klaarwater, Smitsveen en Industrieterrein ’t Hart.