Economie

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze leefomgeving mooi, groen en duurzaam is en blijft voor kinderen en kleinkinderen nu en later. En dat het voor alle inwoners en ondernemers veilig en bereikbaar wonen, werken en recreëren is.

We willen als gemeente de economie van gemeente Soest behouden en versterken. Dat betekent dat we afgelopen jaar hebben gewerkt aan verbinding van ondernemers en toeristische en recreatieve bedrijvigheid. Vanwege coronamaatregelen hebben we afgelopen jaar ondernemers (financieel) ondersteund.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma economie.

  • We willen ondernemers verbinden door ondersteuning aan ondernemers te bieden
  • We willen samen toeristische en recreatieve bedrijvigheid versterken
  • We willen productie vernieuwen door met ondernemers mee te denken over innovatie

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

Vanuit economische zaken organiseren we periodiek bijeenkomsten en overleggen met ondernemers en maatschappelijke partijen om continu af te stemmen en input te krijgen op ons beleid en de verbinding te leggen. De frequentie van veel overleggen was vanwege corona verhoogd en leidde tot de extra activiteiten, zoals financiële ondersteuning, aangepaste openingstijden en de campagne ‘koop lokaal, heel normaal’. Het jaarlijkse ondernemerscongres organiseerden we dit jaar digitaal.

Daarnaast werkten we nauw samen met het bedrijfsleven binnen allerlei domeinen, zoals energietransitie, sociaal domein en economische doorontwikkeling.

We werken actief samen met het toeristisch platform Uit in Soest, VVV-informatiepunten, de Stichting Logiesverschaffers (SLVS), het Nationaal Militair Museum en Paleis Soestdijk. De samenwerking heeft vooral betrekking op het peilen hoe het met de diverse sectoren ging en kijken wat er mogelijk is ook in tijden van corona. We voerden in 2020 aangepaste online promotiecampagnes uit. De campagnes hadden met name betrekking op wandelen, fietsen en horeca. Ook zetten we in op het versterken van de verbinding met natuur en ondernemers.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

Ook in 2021 hebben we als gemeente een ondersteunende en verbindende rol voor ondernemers. Zo werken we samen met een werkgeversservicepunt. We faciliteren het MKB-overleg en brengen een ondernemers nieuwsbrief uit met actueel en relevant ondernemersnieuws. En we organiseren het jaarlijkse ondernemerscongres, waarin actuele en interessante thema’s voorbijkomen.

Als gemeente overleggen we regelmatig met het bestuur van de Soester Zakenkring, Bedrijvenmanagement organisatie (BMO) Soest, Soest Netwerkt, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Baarn-Soest en de ondernemerskringen van de winkelgebieden en bedrijventerreinen. We denken met ondernemers mee hoe we bestaande innovaties verder kunnen brengen. En we denken mee hoe we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Wij zetten ons onder andere in voor Uit in Soest, VVV informatiepunten, Stichting Logiesverschaffers, Regionaal bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT) en Utrecht Region.