Dienstverlening

Voor gemeente Soest staat voorop dat onze gemeente goed wordt bestuurd. We willen de veiligheid vergroten. Het maatschappelijke vastgoed goed beheren. Goede en transparante communicatie diensten verlenen en dit alles met grote betrokkenheid van het bestuur. Zodat iedereen in Soest zich veilig voelt en de leefbaarheid toeneemt. En iedereen in Soest goed kan wonen, werken en ondernemen.

In Soest hebben wij als doel klantgerichte benadering, met excellente (digitale) dienstverlening en een professionele afhandeling van aanvragen. Ook willen we ervoor zorgen dat we aansluiten bij de veranderende samenleving en steeds verdergaande digitalisering. Daarom ontwikkelden wij onze frontoffice voor het beantwoorden van alle vragen van de inwoners en bedrijven. Zo benutten we innovaties op het gebied van ICT en zorgden we ervoor dat ons informatiebeheer aansloot bij digitaal werken.

We realiseren deze doelstellingen door het uitvoeren van taken en besteden van het budget in het deelprogramma Dienstverlening 

  • We werken aan het optimaliseren van dienstverlening
  • We werken aan het digitaliseren van de informatievoorziening

Hoe hebben we dit gedaan in 2020?

Voor het efficiënt afhandelen van eenvoudige vragen is actuele kennis noodzakelijk, om dit te handhaven is een speciaal E-learning tool aangeschaft voor de klantbeleving. We hebben ook een digitaal leerpakket aangeschaft om de vakkennis te onderhouden en te verbeteren.

We werkten verder aan digitalisering en sociale media. We verleidden inwoners naar digitale kanalen. De website werd continue verbeterd. Steeds meer producten kunnen door de inwoners en ondernemers worden aangevraagd. Zo hebben we succesvol de frontoffice uitgebreid met het aanvragen van subsidies.

Het Telefonisch Informatie Punt (TIP) is sinds 1 januari 2020 alleen in de ochtend bereikbaar. De doorlooptijd van de afhandeling van deze aanvragen verbeterd van 21 dagen naar 7 dagen.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. We zijn als gevolg van de wereldwijde coronapandemie meer digitaal gaan werken. Doordat ook (bijna) al onze medewerkers digitaal samen gingen werken moesten hiervoor sneller en ongepland veel vernieuwingen worden gedaan. We hebben in 2020 de bestaande basiswerkplek op kantoor vervangen door een mobiele basiswerkplek, hiermee kunnen medewerkers buiten het gemeentekantoor (thuis) werken. Daarnaast hebben we in 2020 de implementatie van een nieuw, modern zaaksysteem ingevoerd en de training van onze medewerkers uitgevoerd. Ook zijn er nieuwe manieren van het correct bewaren van informatie ingevoegd.

Hoe gaan we dit doen in 2021?

We werken verder met digitalisering en sociale media. We treffen maatregelen in de stemlokalen om de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 zo kunnen plaatsvinden dat alle kiezers zich veilig voelen in het stemlokaal als ze daar gaan stemmen.

We breiden de mogelijkheden uit om op digitale manier zaken te regelen met de gemeente Soest. We benutten de mogelijkheden die ‘Samen Organiseren’ biedt. We stellen vanuit dit uitgangspunt een uitvoeringsagenda op, die richting geeft aan de ontwikkeling in de komende twee jaar en een kader biedt om prioriteiten te stellen. ‘Samen organiseren’ is een initiatief dat erop gericht is om samen te werken aan de vernieuwing van de organisatie.